Kedenburg Jalopy

 
 
 
 

SERIES CHAMPIONS

1 1951 Kedenburg Jalopy Tommy Washburn