AAA Western Sprint

 
 
 
 

SERIES CHAMPIONS

1 1926 AAA Western Sprint Eddie Meyer Jr 
2 1928 AAA Western Sprint Jack Buxton  
3 1929 AAA Western Sprint Mel Kenealy  
4 1930 AAA Western Sprint Francis Quinn  
5 1931 AAA Western Sprint Ernie Triplett  
6 1932 AAA Western Sprint Ernie Triplett  
7 1933 AAA Western Sprint Al Gordon  
8 1934 AAA Western Sprint Rex Mays  
9 1935 AAA Western Sprint Rex Mays  
10 1949 AAA Western Sprint Johnny Mantz  
11 1950 AAA Western Sprint Andy Linden