New Jersey State Sportsman

 
aka: New Jersey State Dirt Sportsman
 
 

SERIES CHAMPIONS

1 1979 New Jersey State Dirt Sportsman Nick Schlauch  
2 1982 New Jersey State Sportsman George Kostelansky  
3 1983 New Jersey State Sportsman Dan Klockner  
4 1984 New Jersey State Sportsman Scott Pursell  
5 1985 New Jersey State Sportsman Scott Kania  
6 1986 New Jersey State Sportsman Dave Witte