FIA European Touring Car

http://www.fiaetcc.com
aka: FIA European Super Touring, European Super Touring, European Touring Car
 
 

SERIES CHAMPIONS

1 1963 European Touring Car Peter Nöcker  
2 1964 European Touring Car Warwick Banks  
3 1965 European Touring Car Jacky Ickx  
4 1966 European Touring Car Hubert Hahne  
5 1967 European Touring Car Karl von Wendt  
6 1968 European Touring Car Dieter Quester  
7 1969 European Touring Car Dieter Quester  
8 1970 European Touring Car Toine Hezemans  
9 1971 European Touring Car Dieter Glemser  
10 1972 European Touring Car Jochen Mass  
11 1973 European Touring Car Toine Hezemans  
12 1974 European Touring Car Hans Heyer  
13 1975 European Touring Car Sigi Muller Sr + Alain Peltier
14 1976 European Touring Car Jean Xhenceval  + Pierre Dieudonné
15 1977 European Touring Car Dieter Quester  
16 1978 European Touring Car Umberto Grano  
17 1979 European Touring Car Martino Finotto  + Carlo Facetti
18 1980 European Touring Car Helmut Kelleners  + Sigi Müller Jr
19 1981 European Touring Car Umberto Grano  + Helmut Kelleners
20 1982 European Touring Car Umberto Grano  
21 1983 European Touring Car Dieter Quester  
22 1984 European Touring Car Tom Walkinshaw  
23 1985 European Touring Car Gianfranco Brancatelli  + Thomas Lindström
24 1986 European Touring Car Roberto Ravaglia  
25 1987 European Touring Car Winni Vogt  
26 1988 European Touring Car Roberto Ravaglia  
27 2000 European Super Touring Fabrizio Giovanardi  
28 2001 FIA European Super Touring Fabrizio Giovanardi  + Peter Kox
29 2002 FIA European Touring Car Fabrizio Giovanardi  
30 2003 FIA European Touring Car Gabriele Tarquini  
31 2004 FIA European Touring Car Andy Priaulx  
32 2005 FIA European Touring Car Richard Göransson  
33 2006 FIA European Touring Car Ryan Sharp  
34 2007 FIA European Touring Car Michel Nykjær  
35 2008 FIA European Touring Car Michel Nykjær  
36 2009 FIA European Touring Car James Thompson  
37 2010 FIA European Touring Car James Thompson  
38 2011 FIA European Touring Car Fabrizio Giovanardi  
39 2012 FIA European Touring Car Fernando Monje