Gerald Chamberlain 

USA b. d.
Everett, PA/Bedford, PA

SERIES CHAMPIONSHIPS

TRACK CHAMPIONSHIPS

1 USA PA 1967 Hershey Stadium
2 USA PA 1970 Reading Fairgrounds Modified (Sunday)
3 USA PA 1971 Reading Fairgrounds Modified
4 USA PA 1972 Reading Fairgrounds Modified
5 USA PA 1973 Reading Fairgrounds Modified
6 USA NJ 1974 Flemington Fairgrounds Modified
7 USA NJ 1976 Flemington Fairgrounds Modified

RACE WINS

1 1968-07-26 USAPAReading Fairgrounds modifieds
2 1968-08-04 USAPAReading Fairgrounds modifieds
3 1968-09-08 USAPAReading Fairgrounds modifieds
4 1968-10-05 USAPAReading Fairgrounds modifieds 4-25s (#3)
5 1969-05-11 USAPAReading Fairgrounds modifieds
6 1969-06-20 USAPAReading Fairgrounds modifieds
7 1969-06-22 USAPAReading Fairgrounds modifieds
8 1969-06-27 USAPAReading Fairgrounds modifieds
9 1969-06-29 USAPAReading Fairgrounds modifieds
10 1969-07-06 USAPAReading Fairgrounds modifieds
11 1969-07-18 USAPAReading Fairgrounds modifieds
12 1970-03-28 USAPAReading Fairgrounds modifieds
13 1970-06-07 USAPAReading Fairgrounds modifieds
14 1970-06-12 USAPAReading Fairgrounds modifieds Pocono Qualifier
15 1970-06-14 USAPAReading Fairgrounds modifieds
16 1970-06-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds
17 1970-06-28 USAPAReading Fairgrounds modifieds (#2)
18 1971-04-18 USAPAReading Fairgrounds modifieds
19 1971-04-23 USAPAReading Fairgrounds modifieds
20 1971-04-25 USAPAReading Fairgrounds modifieds
21 1971-05-14 USAPAReading Fairgrounds modifieds
22 1971-05-16 USAPAReading Fairgrounds modifieds
23 1971-05-28 USAPAReading Fairgrounds modifieds Beader Kennedy Memorial
24 1971-05-31 USAPANazareth National Speedway modifieds
25 1971-06-04 USAPAReading Fairgrounds modifieds
26 1971-06-06 USAPAReading Fairgrounds modifieds
27 1971-06-20 USAPAReading Fairgrounds modifieds
28 1971-07-05 USAPAReading Fairgrounds modifieds (#1)
29 1971-07-16 USAPAReading Fairgrounds modifieds
30 1971-07-18 USAPAReading Fairgrounds modifieds
31 1971-07-23 USAPAReading Fairgrounds modifieds
32 1971-08-06 USAPAReading Fairgrounds modifieds (#1)
33 1971-08-15 USAPAReading Fairgrounds modifieds
34 1971-08-29 USAPAReading Fairgrounds modifieds
35 1971-09-05 USAPAReading Fairgrounds modifieds Daniel Boone 200
36 1971-09-10 USAPAReading Fairgrounds modifieds
37 1971-09-17 USAPAReading Fairgrounds modifieds
38 1971-09-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds
39 1971-09-24 USAPAReading Fairgrounds modifieds
40 1971-10-01 USAPAReading Fairgrounds modifieds 4-25s (#4)
41 1972-03-12 USAPAReading Fairgrounds modifieds
42 1972-03-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds
43 1972-04-14 USAPAReading Fairgrounds modifieds
44 1972-04-21 USAPAReading Fairgrounds modifieds
45 1972-04-28 USAPAReading Fairgrounds modifieds
46 1972-04-29 USAPAReading Fairgrounds modifieds
47 1972-05-06 USAPAReading Fairgrounds modifieds
48 1972-05-13 USAPAReading Fairgrounds modifieds
49 1972-05-20 USAPAReading Fairgrounds modifieds
50 1972-05-26 USAPAReading Fairgrounds modifieds
51 1972-05-26 USAPAReading Fairgrounds modifieds Beader Kennedy Memorial
52 1972-05-28 USAPAPenn National Race Course modifieds
53 1972-05-29 USAPAReading Fairgrounds modifieds
54 1972-06-03 USAPAReading Fairgrounds modifieds
55 1972-06-10 USAPAReading Fairgrounds modifieds
56 1972-06-17 USAPAReading Fairgrounds modifieds
57 1972-06-30 USAPAReading Fairgrounds modifieds Inde 50
58 1972-07-07 USAPAReading Fairgrounds modifieds
59 1972-07-14 USAPAReading Fairgrounds modifieds
60 1972-07-15 USAPAReading Fairgrounds modifieds
61 1972-07-21 USAPAReading Fairgrounds modifieds
62 1972-08-05 USAPAReading Fairgrounds modifieds
63 1972-08-18 USAPAReading Fairgrounds modifieds
64 1972-08-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds 4-25s (#1)
65 1972-08-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds 4-25s (#2)
66 1972-08-26 USAPAReading Fairgrounds modifieds
67 1972-09-01 USAPAReading Fairgrounds modifieds Daniel Boone 200
68 1972-09-02 USAPAReading Fairgrounds modifieds
69 1972-09-08 USAPAReading Fairgrounds modifieds
70 1972-09-10 USAPAReading Fairgrounds modifieds
71 1972-09-22 USAPAReading Fairgrounds modifieds
72 1972-10-07 USAPAReading Fairgrounds modifieds Jackie Evans Memorial
73 1973-03-24 USAPAReading Fairgrounds modifieds
74 1973-05-06 USAPAReading Fairgrounds modifieds
75 1973-06-02 USAPAReading Fairgrounds modifieds (#1)
76 1973-06-08 USAPAReading Fairgrounds modifieds
77 1973-06-15 USAPAReading Fairgrounds modifieds
78 1973-07-08 USAPAReading Fairgrounds modifieds
79 1973-07-29 USAPAReading Fairgrounds modifieds
80 1973-08-25 USAPAReading Fairgrounds modifieds
81 1974-04-05 USAPAReading Fairgrounds modifieds
82 1974-04-19 USAPAReading Fairgrounds modifieds
83 1974-05-10 USAPAReading Fairgrounds modifieds
84 1974-05-17 USAPAReading Fairgrounds modifieds
85 1974-07-07 USAPAReading Fairgrounds modifieds
86 1975-04-20 USAPAReading Fairgrounds modifieds
87 1975-05-09 USAPAReading Fairgrounds modifieds
88 1975-06-13 USAPAReading Fairgrounds modifieds
89 1975-06-30 USAPAReading Fairgrounds modifieds Reading Fair Sweepstakes
90 1975-11-09 USAPAReading Fairgrounds modifieds
91 1976-03-28 USAPAReading Fairgrounds modifieds
92 1976-04-02 USAPAReading Fairgrounds modifieds
93 1976-08-20 USAPAReading Fairgrounds modifieds Black Cat Special/Trenton+Daniel Boone Qualifier
94 1976-11-06 USANYOrange County Fair Speedway modifieds Eastern States 200
95 1978-06-02 USAPAReading Fairgrounds modifieds
96 1979-04-01 USAPAReading Fairgrounds modifieds
97 TBD--
98 TBD--
99 TBD--
100 TBD--
101 TBD--
102 TBD--
103 TBD--
104 TBD--
105 TBD--
106 TBD--
107 TBD--
108 TBD--
109 TBD--
110 TBD--
111 TBD--
112 TBD--
113 TBD--
114 TBD--
115 TBD--
116 TBD--
117 TBD--
118 TBD--
119 TBD--
120 TBD--
121 TBD--
122 TBD--
123 TBD--
124 TBD--
125 TBD--
126 TBD--
127 TBD--
128 TBD--
129 TBD--
130 TBD--
131 TBD--
132 TBD--
133 TBD--
134 TBD--
135 TBD--
136 TBD--
137 TBD--
138 TBD--
139 TBD--
140 TBD--
141 TBD--
142 TBD--
143 TBD--
144 TBD--
145 TBD--
146 TBD--
147 TBD--
148 TBD--
149 TBD--
150 TBD--
151 TBD--
152 TBD--
153 TBD--
154 TBD--
155 TBD--
156 TBD--
157 TBD--
158 TBD--
159 TBD--
160 TBD--
161 TBD--
162 TBD--
163 TBD--
164 TBD--
165 TBD--
166 TBD--
167 TBD--
168 TBD--
169 TBD--
170 TBD--
171 TBD--
172 TBD--
173 TBD--
174 TBD--
175 TBD--
176 TBD--
177 TBD--
178 TBD--
179 TBD--
180 TBD--
181 TBD--
182 TBD--
183 TBD--
184 TBD--
185 TBD--
186 TBD--
187 TBD--
188 TBD--
189 TBD--
190 TBD--
191 TBD--
192 TBD--
193 TBD--
194 TBD--
195 TBD--
196 TBD--
197 TBD--
198 TBD--
199 TBD--
200 TBD--
201 TBD--
202 TBD--
203 TBD--
204 TBD--
205 TBD--
206 TBD--
207 TBD--
208 TBD--
209 TBD--
210 TBD--
211 TBD--
212 TBD--
213 TBD--
214 TBD--
215 TBD--
216 TBD--
217 TBD--
218 TBD--
219 TBD--
220 TBD--
221 TBD--
222 TBD--
223 TBD--
224 TBD--
225 TBD--
226 TBD--
227 TBD--
228 TBD--
229 TBD--
230 TBD--
231 TBD--
232 TBD--
233 TBD--